Anne Fischer-Braams
Commissie van Aanbestedingsexperts (vicevoorzitter)

De onafhankelijke organisatie Who's Who Legal merkt Anne al jaren op rij aan als een van de 'leading' aanbestedingsadvocaten in Nederland. Anne heeft bijzondere ervaring als lid en voorzitter van multidisciplinair samengestelde tenderboards. Het betreft met name grote infrastructuur- en mobiliteitsprojecten, vaak met een belangrijke ICT-component. Bijv. de projecten Anders betalen voor mobiliteit (ofwel: rekening rijden) en treinbeveiliging met het European Rail Transport Management Systeem (ERTMS). Anne ziet een tenderboard als een belangrijke proceswaarborg voor zowel de marktpartijen als de opdrachtgever. Na ruim 30 jaar advocatuur in diverse sectoren en zowel aan overheids- als opdrachtnemerszijde neemt Anne per 1 september 2019 afscheid van haar praktijk. Zij wil echter graag haar kennis en ervaring blijven delen. Anne is voor 2 jaar herbenoemd tot lid en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zij volgde recent de Wagner Governance Opleiding voor bestuurders en toezichthouders en blijft beschikbaar voor tenderboard- en toezichtfuncties.