Als er één persoon is die elk facet van het aanbestedingsproces kent, is het Kim. Zo heeft zij sinds 1997 honderden inschrijvingen op aanbestedingen uit verschillende branches begeleid, waarbij ze de meest uiteenlopende scenario's heeft meegemaakt. Regelmatig begeleidt Kim aanbestedende diensten met het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie en communicatie met de markt of voert beleidsonderzoek uit met betrekking tot aanbestedingsvraagstukken (zoals Social returnbeleid).  Kim is verder voorzitter van MKB Den Haag (waar ze het onderwerp Aanbestedingen in haar portefeuille heeft) is lid van de Taskforce Aanbesteden van de gemeente Den Haag en zit in de NEVI Ledenraad. Kim runt het advies-, onderzoeks en trainingsbureau Schofaerts.nl (gespecialiseerd in vraagstukken op het publiek-private domein).

Kim Schofaerts
Ondernemer, Bestuurder, Adviseur, Trainer. Publiek privaat domein en maatschappelijke vraagstukken.