Als adviseur en trainer ontwikkelt en implementeert Leen Valk groslijstsystematieken en prestatiemeten bij overheden. In ruim 10 jaar heeft hij meer dan 500 trainingen gegeven over aanbesteden en contracteren, de eerste 5 jaar bij CROW en de laatste jaren als zelfstandig adviseur. Leen is bedenker van de toepassing EMVI-prestatiemeting en eigenaar van het gelijknamige bedrijf. Hij adviseerde al veel gemeenten m.b.t. groslijsten en ondernemers.

Leen Valk
Adviseur (EMVI) prestatiemeten en groslijst-systematieken