Het Summa College is een MBO instelling die bestaat uit 26 scholen voor beroepsonderwijs en heeft haar werkterrein midden in Brainport regio Eindhoven. Deze scholen worden ondersteund door een aantal centrale diensten waaronder een bureau inkoop, een team van drie inkopers ondersteund door een contractbeheerder. Hans is een van deze drie inkopers.

Hans Steneker
Summa College. inkoper